Rod temnega hrasta Hrastnik

Rod temnega hrasta Hrastnik je bil ustanovljen 2. marca 1952,  med prvimi v Sloveniji. Predlog imena rodu  ni bil povezan zgolj z izvorom imena mesta Hrastnik, temveč tudi z dejstvom, da so imeli taborniki prve sestanke v hrastju nad Rošem. Ustanovne skupščine se je udeležilo 38 članov, prva svečana zaobljuba, pa je bila izrečena avgusta 1952, na štiri dnevnem taboru na Izlakah. Članici prve rodove uprave sta bili tudi udeleženki tabora, ki ga je 1951 organiziralo Združenje tabornikov Slovenije v Bohinju. Po ustanovitvi rodu je bilo največ naporov vloženih v pridobivanje novih članov. Istega leta so bili izpeljani: dvodnevno taborjenje na Kalu, že prej omenjeni, tabor na Izlakah in pet dnevni tabor v Crikvenici, ki se ga je udeležilo že 65 tabornic in tabornikov. Naslednje leto je rod izvedel tri propagandne tabore: v Rimskih Toplicah, Logarski dolini in na Rabcu. Sledil je zlet v Beogradu, pa novi tabori, pohodi, izleti, zlet na Palah in tako naprej.

Članstvo je v prvih letih skokovito naraščalo zato je kmalu dozorela ideja o izgradnji lastnega doma, saj  je društveni prostor v vrtcu pri Rošu postal pretesen. Nad prvotno zamislijo, da se dom gradi na Kalu, je prevladala ugotovitev, da taborniki potrebujejo ustrezne prostore v mestu. Z gradnjo se je pričelo 1957, novembra 1958 je bil v nedograjenem domu že prvi občni zbor, svečana otvoritev pa je bila novembra 1959. Takratni taborniki so poleg denarja v dom vložili tudi 17.900 prostovoljnih delovnih ur in tristo hrastniških tabornikov je dobilo nove,  lastne prostore za učenje in druženje. V obdobju razcveta je bil zgrajen dom in kupljeno je bilo zemljišče na Kalu. Vsa leta se je, kolikor se je le dalo, skrbno ravnalo s premoženjem  in uspeli smo ohraniti dediščino, ki so nam jo zapustili prejšnji rodovi tabornikov.

Skozi desetletja je število tabornikov precej nihalo, od več sto do nekaj deset, tudi manj kot deset, nas je bilo.  Razcvetu v petdestih prejšnjega stoletja je sledil padec članstva v šestdesetih in sedemdesetih. V osemdesetih je taborništvo pri nas ponovno zaživelo in hrastniški taborniki smo se udeležili zadnjega zleta jugoslovanskih tabornikov na Adi Ciganliji v Beogradu. A je v devetdesetih članstvo ponovno upadlo in na začetku novega stoletja se je zdelo, da je taborniške zgodbe konec, vendar smo 2010 ponovno razpeli jadro ter zapluli novim dogodivščinam naproti.

Ideja taborništva je ostala živa in živi z novo generacijo tabornic in tabornikov, rojenih konec 20. oziroma na začetku 21. stoletja. Generacija Z je na potezi. In če drži, da so: »aktivni državljani, aktivisti s pristnim namenom reševanja sveta pred pogubo, vidijo širšo sliko in imajo čut za okolje, predvsem pa vest«, se za prihodnost taborništva ni bati.

Panel 1

Kdo smo, kje smo

Društvo tabornikov rod temnega hrasta Hrastnik

Taborniška pot 15

1430 Hrastnik

Panel 2

Contact

This is a contact page with some basic contact information and a contact form.